- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 10-11 stycznia 2013 r., Politechnika Warszawska

Polish-German Cooperation in the Framework Programmes, KPK, dr A. Siemaszko

Collegium-Polonicum-an example of Polish-German cooperation between Adam Mickiewicz University and European University Viadrina, UAM, Rektor, prof. B. Marciniak

Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy. German-Polish R&D cooperation, AGH, prof. T. Szmuc