- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 11 maja 2006, Uniwersytet Gdański