- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 12 października 2011 r., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu