- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 12 września 2013 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prezentacje: