- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 20-21 października 2007, Katolicki Uniwersytet Lubelski