- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 21 listopada 2007, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego