- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 22 listopada 2012 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie