- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 28-29 września 2006, Akademia Rolnicza we Wrocławiu