- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 3 grudnia 2009