- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP oraz wspólne posiedzenie Prezydium KRASP i KRUA, 11-12 stycznia 2007, Państwowa Wyźsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi