- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 13-14 października 2011 r., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prezentacje:

PISANO O NAS