- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 17-18 października 2014 r., Politechnika Gdańska

Prezentacje:

Materiały dla uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP

– zestaw materiałów będzie aktualizowany i uzupełniany; informacja w nawiasach po nazwie dokumentu jest datą zamieszczenia dokumentu na stronie www lub datą jego ostatniej aktualizacji
– treść dokumentów oznaczonych (**) będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Prezydium; ich ostateczna wersja, przedłożona pod obrady Zgromadzenia, może zatem różnić się od wersji zamieszczonej na stronie www przed posiedzeniem Prezydium

program posiedzenia

1.1. Otwarcie obrad

1.2. Przyjęcie porządku obrad
– (**) projekt porządku obrad(13.10)

1.3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP
– …
informacje Sekretariatu(13.10)

1.4. Informacje Przewodniczącego o wynikach posiedzenia Prezydium

1.5. Wystąpienie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

1.6. Wręczenie certyfikatów potwierdzających wyróżniającą ocenę PKA – prof. Danuta Strahl

2.1. Powołanie komisji roboczych

2.2. Informacja o stanie zaawansowania prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” realizowanym przez FRP na zlecenie KRASP (prof. Jerzy Woźnicki)
informacja(15.10)

2.3. Aktualne prace Centralnej Komisji (prof. Antoni Tajduś)

2.4. Informacja o Kongresie organizowanym przez Pracodawców RP „Nauka dla biznesu, biznes dla Nauki”
mail Przewodniczącego KRASP – zaproszenie(13.10)
mail Przewodniczącego KRASP – zał. 1: program(13.10)
mail Przewodniczącego KRASP – zał. 2: zaproszenie Pracodawców RP(13.10)
mail Przewodniczącego KRASP – zał. 3: oferta wystawiennicza(13.10)

2.5. Wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego
warsztaty PPP 19.09 – program(13.10)
warsztaty PPP 19.09 – lista uczestników(13.10)
warsztaty PPP 19.09 – prezentacja1 – M. Kania(13.10)
warsztaty PPP 19.09 – prezentacja2 – A. Gajewska(13.10)

2.6. Kontrole umów o dzieło w uczelniach (Prezes ZUS – Zbigniew Derdziuk)
stanowisko KRASP ws. kontroli umów przez ZUS – październik 2013 r. (13.10)

3.1. Horyzont 2020
a) aktualne prace Krajowego Punktu Kontaktowego (Dyrektor KPK – dr Zygmunt Krasiński)
b) porozumienie KRASP-KPK w sprawie wspólnych działań na rzecz Programu Horyzont 2020
– (**) projekt porozumienia(15.10)

3.2. Wspólne działania CPU-HRK-KRASP, w tym wspólna deklaracja w sprawie studiów doktoranckich
deklaracja CPU-HRK-KRASP w sprawie nazw zakresów działania komisarzy UE(13.10)
– (**) projekt deklaracji CPU-HRK-KRASP w sprawie studiów doktoranckich(13.10)
Salzburg II Recommendations(13.10)

3.3. Współpraca w ramach francusko-niemieckiego uniwersytetu uzupełnionego o udział Polski (Prezydent Patrice Neau)
zaproszenie do współpracy w ramach Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego(13.10)

3.4. Współpraca z Brazylią i innymi krajami Ameryki Łacińskiej, Ukrainą, Turcją i Portugalią
EU-CELAC_Statement – Salamanka(13.10)
pismo rektora Uniwersytetu w Wurzburgu do prof. Żylicza(13.10)
informacja o stanie prac w projekcie polsko-ukraińskim realizowanym przez FRP(15.10)

4.1. Cyfryzacja uczelni jako czynnik wspierający rozwój kraju

4.2. Perspektywa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Podsekretarz Stanu – Bogdan Dombrowski)

4.3. Stanowisko w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej „Science 2.0” (opinia Komisji ds. Nauki – rektor Wojciech Nowak)
dokument KE(13.10)
opinia Komisji ds. Nauki(13.10)
kwestionariusz wypełniony przez EUA(13.10)

4.4. Stanowisko w sprawie opracowanego w MNiSW planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (opinia Komisji ds. Nauki – rektor Wojciech Nowak)
plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce – dokument MNiSW(13.10)
opinia Komisji ds. Nauki(13.10)
raport z projektu OpenUJ(13.10)

4.5. Inicjatywa Fundacji Młodej Nauki (Kinga Kurowska)
materiał Fundacji Młodej Nauki(13.10)