- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 19 października 2009 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prezentacje: