- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Prof. Tadeusz Luty ponownie wybrany członkiem EUA Board

Członkowie EUA wybrali 19 marca 2009 r. Zarząd EUA (EUA Board) na kolejną kadencję, w którym ponownie zasiądzie Honorowy Przewodniczący KRASP, prof. Tadeusz Luty z Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Luty znalazł się w grupie 8 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów Zgromadzenia Ogólnego podczas 5th EUA Convention of European Higher Education Institutions.

W skład nowego EUA Board weszło 8 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne oraz nowy Przewodniczący, prof. Jean Marc Rapp, który 19 marca oficjalnie przejął tę funkcję z rąk prof. Georga Wincklera.

Zarząd EUA spotyka się regularnie, 5-6 razy do roku i jest odpowiedzialny za przygotowywanie i wdrażanie strategii EUA, planowanie działalności organizacji oraz ogólną organizację dotyczących jej spraw.

Więcej informacji [1]