- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Prof. Wiesław Banyś członkiem zarządu European University Association

W czwartek 16 kwietnia 2015 r. w Belgii odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego European University Association (EUA). Podczas obrad przeprowadzono wybory przewodniczącego European University Association oraz pięciu członków zarządu EUA na kadencję 2015–2019. Przewodniczącym EUA został wybrany prof. Rolf Tarrach, który sprawowanie funkcji rozpocznie w lipcu 2015 r. i zastąpi prof. Marię Helenę Nazaré.

Członkiem zarządu European University Association został przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W skład zarządu weszli również:

• Univ.-Prof. Dr. Holger Burckhart, Rektor University of Siegen (Niemcy),
• Prof. Jean Chambaz, Rektor Pierre and Marie Curie University (Paris 6) (Francja),
• Prof. Dr. Martine Rahier, Rektor University of Neuchâtel, przewodnicząca Swissuniversities.
• Prof. Mari Sundli Tveit, Rektor Norwegian University of Life Sciences (Norwegia).

Wybrani członkowie dołączą do grupy obecnych członków zarządu, do których należą:

• Prof. Gülay Doğu Barbarosoğlu, Rektor Boğaziçi University (Turcja),
• Prof. David Drewry, Rektor University of Hull w latach 1999– 2009 (Anglia),
• Prof. Stefano Paleari, Rektor University of Bergamo (Włochy).

Zarząd EUA składa się z ośmiu obecnych lub byłych rektorów oraz przewodniczącego. Zarząd jest odpowiedzialny za rozwój i program pracy oraz planowanie i realizację działań organizacji. Członkowie zarządu wybierani są na okres czterech lat.

European University Association (EUA) reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 47 krajach. Stowarzyszenie zrzeszające 850 członków jest największą organizacją reprezentującą uniwersytety w Europie. Do jego priorytetów należą między innymi: budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach procesu bolońskiego, badania i innowacje, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz podnoszenie rangi uniwersytetów europejskich.

EUA jako organizacja zrzeszająca uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz stowarzyszenia i sieci szkół wyższych jest głosem społeczności akademickiej w Europie. Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju spójnego systemu europejskiego szkolnictwa wyższego i badań naukowych. EUA wspiera uczelnie członkowskie między innymi poprzez:

• promowanie polityki europejskiej, która wzmocni rolę uniwersytetów w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w Europie,
• zwiększenie widoczności europejskich uniwersytetów na całym świecie,
• wpieranie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uniwersytetami,
• wzmocnienie zarządzania poprzez wzajemne uczenie się, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk,
• wzmocnienie międzynarodowego wymiaru uczelni poprzez poprawę współpracy między członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez ustanowienie dialogu z organizacjami partnerskimi w innych regionach świata.

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku w wyniku połączenia dwóch organizacji: Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC).