- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem konferencji pt. “The German universities in the European Research Area (ERA) – How should we prepare ourselves?”

16 i 17 stycznia 2014 r. w Luksemburgu odbywała się konferencja pt. „The German universities in the European Research Area (ERA) – How should we prepare ourselves?”.

Przewodniczący KRASP, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „A common strategy of the European universities for the development of the European Research Area?”.

Podczas spotkania rektorów ponad 30 europejskich uniwersytetów omówione zostały m.in. zagadnienia: własności intelektualnej i prawa patentowego, zarządzania zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji uniwersytetów, nowych modeli finansowania w perspektywie 2020, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i jego instrumentów finansowych dla infrastruktury, badań i transferu technologii w szkołach wyższych.
Organizatorem konferencji była Konferencja Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych [1].