- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

projekt ustawy Ministra Sprawiedliwości o zmianie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodow regulowanych