- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Przewodniczący KRASP uczestnikiem Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 22 marca 2013 r. uczestniczył w panelu pt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji – Kolejne Realne Komplikacje czy Kompleksowa Reforma Kształcenia”. Wydarzenie było organizowane w ramach Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP w Kościelisku.

W programie tegorocznej konferencji odbyły się panele dotyczące m.in.: mediów społecznościowych, fundraisingu, spraw socjalnych, kwestii prawnych oraz jakości kształcenia. Spotkanie organizowane jest przez Parlament Studentów RP w Kościelisku.

Szczegółowe informacje na temat Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP znajdują się na stronie internetowej [1].