- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Przewodniczący KRASP uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Czeskich

14 i 15 lutego 2013 r. w Pradze odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Czeskich. W wydarzeniu udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie przewidziano m.in. konferencję prasową, spotkanie z gośćmi z zagranicy, a także omówienie raportu z działalności w roku 2012 i budżetu na rok 2013.