- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Przewodniczący KRASP uczestnikiem seminarium pt. „Uczelnie i ich regiony”

W czwartek 28 lutego 2013 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie pt. „Uczelnie i ich regiony”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele m.in.: szkół wyższych, regionów, samorządów, biznesu oraz eksperci. W wydarzeniu wziął udział przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.


Debata miała na celu analizę głównych wyzwań stojących przed uczelniami w kontekście rozwoju regionów, wykorzystania instrumentów polityki szkolnictwa wyższego w polityce regionalnej oraz nowych instrumentów wzmacniających synergię między uczelniami a regionami. Seminarium otworzył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.