- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Przewodniczący weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13 marca 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku posiedzenia znajdzie się m.in.:
– wręczenie nagród laureatom konkursu „Forum Akademickiego” pt.„Skomplikowane i proste.
Młodzi uczeni o swoich badaniach”;
– dyskusja i przyjęcie uchwały określającej roczny plan prac ramowych Rady oraz cele, zakres
działania i tryb funkcjonowania zespołów roboczych Rady;
– zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie
informacji oświatowej;
– zaopiniowanie projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie minimalnych
wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości;
– zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do
nadawania stopni naukowych;
– zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.