- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Seminarium pt. “Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza-diagnoza-prognoza”

14 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się seminarium pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza – diagnoza – prognoza”. Celem spotkania będzie omówienie stanu, osiągnięć i potencjału organizacyjnego sektora uniwersyteckich badań i nauczania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w Polsce i zakreślenie kierunku pożądanych zmian.

W konferencji udział wezmą m.in. przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Bronisław Marciniak oraz przewodniczący Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.