- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Spotkanie rektorów i prezydentów uniwersytetów polskich i francuskich, przedstawicieli KRASP i CPU, 24-25.06.2004, Kraków (Organizator: KRASP, Uniwersytet Jagielloński)