- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Stanowisko brytyjskich uczelni w sprawie przyszłości badań europejskich

Brytyjskie wyższe uczelnie zabrały głos w debacie na temat przyszłości badań naukowych finansowanych ze środków europejskich. 25 marca 2010 na stronach UK Higher Education Europe Unit [1] przedstawione zostało stanowisko sektora szkolnictwa wyższego, dotyczące przyszłości badań finansowanych przez Unię Europejską.

Dokument postuluje m.in.:
• lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych do wspierania rozwoju europejskiego potencjału badawczego o szerokiej bazie,
• silniejsze podkreślenie wagi stabilnego finansowania dla europejskich badań naukowych w porównaniu z bardziej tradycyjnymi priorytetami budżetowymi jak Wspólna Polityka Rolna,
• powiązanie mobilności naukowców z wysokim poziomem badań,
oraz
• promowanie wprowadzania kosztów całkowitych.
Dokument został opracowany w okresie istotnych zmian w europejskiej polityce badawczej, związanych ze przyjęciem Traktatu Lizbońskiego, pracami nad Strategią 2020 oraz planowaniem 8. Programu Ramowego. Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu działalności i priorytetów badawczych w zakresie finansowania badań, w celu opracowania spójnej strategii europejskiej.
Pełna wersja dokumentu dostępna jest także w języku polskim [2].