- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Stanowisko w sprawie budżetu programu Horyzont 2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wraz z konferencjami rektorów zrzeszających uczelnie z Francji, Niemiec, Anglii i Holandii oraz europejskimi instytucjami naukowymi wystosowała wspólne stanowisko do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i Parlamentu Europejskiego, w sprawie proponowanego, nowego planu inwestycyjnego UE i planowanego zmniejszenia budżetu programu Horyzont 2020.

Komisja Europejska planuje nowy program inwestycyjny, zakładający zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności UE, zwany planem Junckera. Program ten miałby otrzymać gwarancje budżetowe UE, w tym te związane z przeniesieniem części środków z programu Horyzont 2020 na potrzeby jego realizacji.

Idea nowego planu inwestycyjnego dla Europy, który miałby na celu zdynamizowanie rozwoju gospodarki europejskiej i wzrostu jej konkurencyjności i innowacyjności, przede wszystkim rozwoju infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej, jest godna poparcia. Niemniej jednak zredukowanie środków programu Horyzont 2020, który jest sztandarowym programem badań naukowych i innowacji UE, jest niezgodne z samą ideą planu inwestycyjnego i Horyzontu 2020.

Realizacja projektów naukowo-badawczych i rozwojowych z programu Horyzont 2020 jest koniecznym warunkiem zwiększenia poziomu innowacyjności i szybszego rozwoju gospodarki europejskiej. Dlatego też europejskie organizacje i instytucje naukowe: Conférence des présidents d’université (CPU), Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Universities UK, Vereniging van universiteiten (VSNU), European Academies Science Advisory Council (EASAC), Arthritis Research UK, British Heart Foundation, Cancer Research UK, European Genetic Alliances Network (EGAN), Genetic Alliance UK, International Brain Tumour Alliance (IBTA) i Parkinson’s UK, wystosowały do przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera i Parlamentu Europejskiego wspólne stanowisko, z jednej strony wspierające ideę nowego planu inwestycyjnego dla Europy, z drugiej strony przeciwstawiające się planowanemu zredukowaniu części środków przewidzianych w budżecie programu Horyzont 2020.

Protect Horizon 2020 from the EU Investment Package [1]