- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Komunikat FRP z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20