- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Francji (CPU/CDEFI)

12 stycznia 2015 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli trzech konferencji rektorów − KRASP (Polska), HRK (Niemcy) i CPU/CDEFI (Francja). Gospodarzem spotkania będzie Université Pierre et Marie Curie w Paryż

Podczas obrad uczestnicy m.in. omówią zagadnienia dotyczące: procesu bolońskiego, wyborów do European University Association (EUA), współpracy trzech konferencji w zakresie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i programu Horyzont 2020, a także wydań publikacji naukowych i otwartego do nich dostępu.W składzie delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na czele której stanie przewodniczący, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, znajdą się również: wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą KRPUT, JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, sekretarz generalny KRASP prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski oraz kierownik Biura KRASP Agata Kulesza.

Podczas wizyty w Paryżu członkowie delegacji KRASP spotkają się również z JE Ambasadorem RP we Francji Andrzejem Byrtem. W spotkaniu uczestniczyć będą także przewodniczący CPU – Francuskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów, prezydent Uniwersytetu Paris-XIII prof. J. L. Salzmann oraz stały przedstawiciel CPU w Brukseli, były przewodniczący CPU, członek zarządu European University Association prof. J.P. Finance.

Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat współpracy naukowo-edukacyjnej Francji i Polski, możliwości jej dalszego rozwoju, a także kwestii związanych z Polską Akademią Nauk.

paryz2 [1] paryz [2]