- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Uchwały KRASP – 2012-2016