- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Udział Prezydium KRASP i Rektorów KRASP w Kongresie “Higher Education for United Europe”, 28.04-01.05.2004, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Organizator: EUA, KRASP)