- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Władze KRASP

Przewodniczący KRASP

fotowb [1]
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś [2]
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Strona JM Rektora Wiesława Banysia [3]

Wiceprzewodniczący KRASP:

fotosb [4]
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Rektor Politechniki Łódzkiej
fotorz [5]
prof. Ryszard Zimak
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Honorowa Przewodnicząca KRASP:

fotokcm [6]
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Warszawski (rektor 2005-2012)

Członkowie Prezydium KRASP:

 • prof. dr. hab. Witold T. Bielecki (od 01.10.2012)
  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 2005-2012)
  Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Marian Gorynia
  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
  Rektor Politechniki Gdańskiej
  Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej
 • prof. dr hab. Jan Łaszczyk
  Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych
 • prof. Tomasz Miczka
  Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
  Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych
 • prof. dr hab. Janusz Moryś
  Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • prof. dr hab. Wojciech Nowak
  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Przewodniczący Komisji ds. Nauki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
 • prof. Marcin Pałys
  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
  Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
 • prof. dr hab. Jerzy Smorawiński
  Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
  Rektor Politechniki Warszawskiej
  Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Alojzy Szymański
  Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

W pracach Prezydium KRASP biorą udział z głosem doradczym:

 • prof. dr hab. Marek Bojarski
  Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski
  Politechnika Warszawska
  Sekretarz Generalny KRASP
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
  Uniwersytet Warszawski
  Przewodniczący Zespołu Bolońskiego

Przejdź do poprzedniej kadencji [10]