- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Wspólne posiedzenie Prezydium KRASP i Prezydium PAN, 5 lipca 2013 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prezentacje: