- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Wykład przewodniczącego KRASP prof. Wiesława Banysia podczas Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności

8 kwietnia 2013 r. przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. Wiesław Banyś wygłosił wykład pt. „Szkolnictwo wyższe i nauka fundamentem modernizacji kraju” podczas Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Skupiające każdorazowo ok. 200 uczestników Seminarium PAU odbywa się comiesięcznie od 2002 roku. O wygłoszenie wykładów proszone są wybitne autorytety. Seminarium stanowi forum dyskusji nad wyzwaniami epoki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiej Akademii Umiejętności [1].