- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Wywiad z Przewodniczącym KRASP prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem

Zachęcamy do obejrzenia nagrania wywiadu, którego Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś udzielił Maciejowi Chojnowskiemu, redaktorowi serwisu „Otwarta Nauka”. „Rozmowy Otwartej Nauki” to cykl wywiadów na temat otwartości w badaniach naukowych. Do rozmów zapraszani są eksperci w dziedzinie otwartego dostępu oraz przedstawiciele środowisk naukowych.

Wywiad z przewodniczącym KRASP, JM Rektorem UŚ, prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem dostępny jest na stronie [1].

W serwisie można znajdują się również nagrania rozmów z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego prof. Włodzisławem Duchem, prof. Nicholasem Cannym z European Research Council oraz prof. Włodzimierzem Boleckim z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Cykl dostępny jest na stronie [2].