- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

XXI Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP

Od 27 do 29 marca 2015 r. w Sypniewie odbywać się będzie XXI Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Konferencja PSRP skupia liderów środowiska samorządów studenckich z całej Polski i przyczynia się do podejmowania ważnych dyskusji poświęconych sytuacji studentów w naszym kraju.

27 marca o godz. 17.00 odbędzie się debata inaugurująca XXI Krajową Konferencję PSRP z udziałem przedstawicieli różnych środowisk związanych ze szkolnictwem wyższym. Tematem debaty będą kluczowe wyzwania szkolnictwa wyższego w Polsce. W spotkaniu uczestniczyć będzie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

W programie wydarzenia znajdą się m.in.: dyskusje panelowe poświęcone wypracowaniu kierunkowych opinii na temat szkolnictwa wyższego, warsztaty oraz omówienie projektów poświęconych działalności samorządowej. Zaplanowano również otwarte posiedzenie Rady Studentów PSRP, podczas którego przyjęte zostaną wnioski z debat konferencyjnych, które posłużą później do formułowania stanowisk PSRP w sprawach związanych ze szkolnictwem wyższym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie [1].