- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Założenia do nowelizacji – protest KRASP, KRZaSP i PSRP

Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW oraz wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.

Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW [1]

Wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom [2]