- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

Od 6 do 8 marca 2015 r. w Katowicach odbywać będzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). W piątek 6 marca o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej z przedstawicielami samorządów studenckich spotka się przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas posiedzenia Forum Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się 7 marca o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9), wybrane zostaną nowe władze statutowe. W programie trzydniowego spotkania przewidziane są również panele szkoleniowe oraz debata dotycząca roli i działalności FUniP w nadchodzącej kadencji. W wydarzeniu udział weźmie przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Mrozek.

Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich. W skład porozumienia wchodzą uniwersytety zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Forum Uniwersytetów Polskich reprezentujące interesy studentów polskich uniwersytetów realizuje swoje cele poprzez:

_DSC0015.zoom [1]