- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 3 listopada 2008 r.

– Dokument 5/V: Stanowisko w sprawie projektu pakietu ustaw w obszarze nauki przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [1]