- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 11 marca 2011 r.

– Dokument 44/V: Uchwała w sprawie przyjęcia koncepcji prawno-organizacyjnej utworzenia Akademickiej Komisji Akredytacyjnej [1]

– Dokument 43/V: Uchwała w sprawie planu dochodzenia do właściwego poziomu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym [2]