- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 17 kwietnia 2009 r.

– Dokument 13/V: Uchwała w sprawie finansowania dostępu do elektronicznych źródeł informacji [1]

– Dokument 12/V: Uchwała w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym [2]

– Dokument 11/V: Stanowisko w sprawie dokumentu Partnerstwo dla Wiedzy – Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym [3]