- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Działalność KRASP

spraw dzial 2015 [1]

Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2014 [3] 

___________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2013 [4]