- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Pismo Przewodniczącego KRRiT

Pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka do Przewodniczącej [1]