- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Ścieżka Kariery Akademickiej

Dokument Ścieżka kariery akademickiej [1], opracowany w wyniku dyskusji na temat modelu kariery akademickiej, która miała miejsce na wspólnym posiedzeniu Prezydium KRASP i Prezydium PAN w dn. 17 kwietnia 2009 r.

Dokument został przekazany przedstawicielom instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, politykom oraz przedstawicielom mediów.