- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Pytania do partii politycznych

W lutym 2014 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU) i Konferencja Rektorów Uczelni Niemieckich (HRK) wystosowały do partii delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego pytania dotyczące zasadniczych kwestii związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką.

Pytania do partii politycznych [1]

Odpowiedź Platformy Obywatelskiej [2]
Odpowiedź Sojuszu Lewicy Demokratycznej [3]
Odpowiedź Polskiego Stronnictwa Ludowego [4]